BiaBuba

NÉPSZAVAZÁS
2022.06.26.

Megosztás

A népszavazás önkormányzati hátteréről – Véleménycikk

Eljött az idő, hogy egy helyi népszavazás keretében – 2022. június 26-án – végleges döntés szülessen a Budapest – Balaton kerékpárút (BuBa) biatorbágyi átvezető szakaszának nyomvonaláról.

Az a tény, hogy magának a képviselő testületnek, élén a polgármesterrel ezt a kérdést nem sikerült közmegelégedésre megoldani 2013-tól napjainkig, tehát 9 év alatt, az bizony Tarjáni Istvánnak és képviselő társainak elég nagy lelki, szellemi, akarati gyengeségét igazolja. Pedig ésszerű javaslatokban nem volt hiány! Tarjáni István napjainkban is menekül a döntés elől, arra számítva, hogy a népszavazás érdektelenségbe fullad, és akkor marad az Ő rögeszméje, vagyis a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalon való BuBa átvezetés.

Különös polgármesteri és többségi képviselői magatartás, hogy az urak az népszavazás eredménytelenségére „játszanak” saját lakosaikkal, választóikkal szemben. Nem az emberek valódi véleményére kíváncsiak, mert akkor minden megoldásnak egyforma súlyú megjelenést, nyilvánosságot adnának. Ők saját korábbi döntésük érvényre juttatására törekednek akár a népszavazás eredménytelensége árán is. Sajnálatosan alacsony közéleti színvonal.

Vajon hogyan lehetséges az, hogy aki helyi jelöltként a választópolgárok szavazatainak többségét rendre meg akarja nyerni egy helyi választáson, az győzelme után ennyire nem látja, nem érzékeli, vagy nem akarja érzékelni több ezer ember ellenérzéseit, érvelését, tiltakozását az országos kerékpárút átvezetéséről az egyébként már régóta zsúfolt, szűk áteresztő képességű Szabadság úti nyomvonalon?

Még a 2020 nyarán összegyűjtött 2500 tiltakozó aláírás sem ébresztette rá a mai városvezetést, hogy az emberek véleményét komolyan vegyék. Miért feledkezett meg Tarjáni István és szűk köre arról, hogy kiket képviselnek valójában, és miért olyan nehéz feladat felismerni az idők jelét, hogy a belső közlekedési forgalom további növelése, gerjesztése helyett „szét kell most már húzni a forgalmat”, hogy újra levegősebb, tágasabb, nyugodtabb, élhetőbb legyen Biatorbágy! És az sem tűnik fel, hogy ebben a kérdésben milyen sokan szólaltunk meg, és nem véletlenül, hanem egyre tudatosabban, mert fontosnak tartjuk a város jövőbeli arculatának, életmódjának minőségét?

2010-ben Tarjáni István mellett álltam, amikor Ő is hangoztatta, hogy „a Fidesz az emberekért van”! Ha Ő képviseli polgármesterként a helyi Fideszt – amit egyre inkább kétlek -, akkor miért tévedt el? Miközben országos szinten az emberek egy nyíltságon alapuló, nagyívű és sikeres kormányzást tapasztaltak meg az elmúlt 12 évben – lásd az áprilisi választási eredményt -, addig Biatorbágyon Tarjáni István vezetésével különösen 2015-től a bezárkózás, a megúszásra játszó terméketlen időhúzás, az elhallgatás, a mellébeszéd-taktika, és a kézivezérelt- irányítás, vagyis az egyszemélyes és felszínes döntés honosodott meg.

Ezt igazolja a BuBa kérdéshez való hivatalos hozzáállás is, ami rendkívül nagy kárt okoz a helyi Fidesz csoport hitelességének, sikerességének, és magának a városnak. Ezt én már többször szóvá tettem és írásban is kifejtettem a Fidesz tagok és a városvezetés számára, már alpolgármester koromban is, azóta is, de eredménytelenül. A népszavazás felé haladva viszont a fontos és tágabb körülményeket a szélesebb közvéleménynek is látnia kell!

A népszavazás ugyanis egy rendkívüli lehetőséget is hordoz magában Biatorbágy önnön tisztulása, egyéni és társadalmi fejlődése szempontjából. Ha a felnőtt, szavazásra jogosult lakosság ezt MOST komolyan veszi!

A népszavazás fontossága, avagy miért kell elmenni szavazni?

Azért, mert a Szabadság út – Nagy utcai átvezető szakaszt a szavazólapon feltett kérdésre egy IGEN szavazattal végérvényesen el kell utasítani, mert ezek az utcák nem alkalmasak a turisztikai kerékpározás számára! Belátható, hogy a tömeges kerékpáros csoportok 20-50-100 fővel haladva gyakran megbéníthatják a városon való áthaladásuk során az út mentén, az út teljes hosszában a ma is nehéz mindennapi közlekedést, áthaladást, kihajtást, hazaérkezést!

 Azért, mert erre a turisztikai célú kerékpározásra az idő megérlelt egy sokkal jobb, harmonikusabb megoldást. Kiváló és szerethető, mondhatnánk családbarát lehetőséget nyújt a Füzes-patak partján történő BuBa átvezetés a Budapest felől érkező kerékpáros csoportok számára, a régi vasúti nyomvonal Forrás utcai csomópontjától leereszkedve az Etyek felé már megépített szakasz elejéig.

A Forrás utcától a már megépített vasúti töltési szakaszon a Viaduktra, vagy akár kirándulásképpen a város belsejébe is eljuthatnak az érdeklődők, majd visszafordulva a Forrás utcai csomóponthoz – minden egyéb műtárgy megépítése nélkül -, folytathatják sportszerű, akár csoportos kerékpáros útjukat a Balatonig. A Füzes-patak partjára elképzelt BuBa tervek is készen vannak, engedélyeztetésre várnak.

Mindezt persze nem szabad összekeverni a biatorbágyi mindennapos kerékpározással, az iskolákba, boltokba, munkahelyekre kerékpározási lehetőségekkel sem, amelynek intenzitása, ritmusa a város belső életéhez igazodóan más szokásrend szerint zajlik, de szintén harmonikusan megtervezhető és megépíthető. Már ennek tanulmányterve is rendelkezésre áll!

Éppen azért mondott csődöt az önkormányzati problémakezelés 9 éven át, mert Tarjáni István már 2013-tól évekig burkoltan, majd nyíltan összemosta, sőt erőltette ezt a két kerékpározási szokásrendszert, bemenekült ebbe a lehetetlen ötletbe, és kacarászva figyelte az egész közösség vergődését ebben a megoldást nem tartalmazó gondolatkörben. Azt remélte, azt hangsúlyozta, hogy a BuBa megépítésének állami pénzből való költségén egyszerre a turisztikai cél mellett a mindennapos kerékpározást is megoldhatja, és az anyagi előny majd mindent és mindenkit magától orvosol és kárpótol. Ahogyan nem lehet téglát, építőelemet személyautóval szállítani egy építkezésre, ugyanúgy nem platós teherautóval járunk üdülni a Balatonra! Nem szabad összekeverni a szezont a fazonnal!

Gondoljon bele minden biatorbágyi szavazópolgár: ki engedné el 10 éves gyerekét kerékpározni a Szabadság úti járműforgalomtól 50-70 cm-re tervezett BuBa 2×1 méteres sávjára? A naponta áthaladó 11-12 ezer jármű kipufogógáz felhőjébe, a keresztirányú átkelések közé, útkereszteződések és a gyalogos találkozások közé? Nyilvánvalóan NEM engednék el a gyerekeket a szülők!

Tarjáni István és szűk körének irracionális ragaszkodása ehhez a lakosság által sohasem elfogadott Szabadság úti BuBa átvezetéshez olyan mérvű rögeszme, ami felveti a személyes érdekeltség lehetőségét. Ezért sem szabad a BuBa-t a város szívébe, legfőbb közlekedési gerinc útvonalába beengedni!  

2022. június 26-án Biatorbágy jövőbeli életlehetőségének színvonaláról döntünk! Minden felnőtt ember felelős érte!

 

Szakadáti László
a helyi Fidesz tagja, 2005-2019 között elnöke,
a város alpolgármestere (2010-2019)

Megosztás