BiaBuba

NÉPSZAVAZÁS
2022.06.26.

Megosztás

BuBa a biatorbágyi médiában

Ahhoz, hogy teljesen átlátható legyen a történet mindenkinek, vissza kell utaznunk 2020 nyaráig, lévén ekkor jelent meg elsőként a Körkép című közpénzből fenntartott újságban a BuBa-val és a tiltakozókkal összefüggésben az első írás. Itt kell megjegyeznünk, hogy sajnos innentől írásunk hosszú lesz, de érdemes végigolvasni.

2020. augusztusi lap:

Irány a magyar tenger! címmel Mester László (Biatorbágy város polgármesteri kabinetjének kommunikációs tanácsadója) jelentetett meg egy összefoglalót a kerékpárútról, melynek a végére „lapzártánk utáni hírként” írta le, hogy a NIF Zrt. több helyi fórumot és széles körű társadalmi egyeztetést követően jelölte ki az útvonalat. Ebben az írásban a legnagyobb csúsztatás, hogy összesen egy fórum került megtartásra, ahonnan felvételek nem kerülhettek ki, és még a város szervezeti és működési szabálya szerint sem minősült lakossági fórumnak – jóindulattal nevezzük tájékoztatásnak.

2020. szeptemberi lap:

Kerékpár-gerincútvonal Biatorbágynak, a biatorbágyiaknak címmel ismét Mester László tollából jelent meg egy hosszabb írás, melyben többek közt taglalja, hogy a terveket helyi egyesületek is véleményezték – azt kifelejtve, hogy negatívan. Hosszasan sorolja a beruházás várható pozitív hatásait, és tényként kezelve cáfolja a Nem IDE BUBA civil mozgalom által már korábban indított aláírásgyűjtés során megfogalmazott problémafelvetéseit.

2020. októberi lap:

A Körkép név nélküli szerzője (BiKö) és a forrásként a Völgyhíd Televíziót megnevező névtelen szerző 1-1 írást tett közzé a helyi tiltakozásokról (Buba és Forrás Sportközpont) ahol ebben megjelenik a polgármester személyes véleménye.

(Ez volt az a pillanat, amikor felmerült egyesületünkben, hogy felvéve a kapcsolatot az újság szerkesztőjével, mi is megjelentetnénk véleményünket a lapban. Részletek később!)

2020. novemberi lap:

Ha nem ide, hova? Mondjon nemet a nemre! címmel szintén Mester László jelentet meg cikket, ahol kiemelten kezeli, hogy egyesületünk „frigyre” lépett a teljes magyarországi ellenzékkel, ezzel finoman politikai síkra tereli az egész népszavazási kezdeményezést, és hosszasan sorolja cikkében a városvezetés elért eredményeit.

2020. decemberi-2021. januári lap:

Valami új született, megbukott a népszavazás címmel eMeL névvel jegyezve jelent meg egy rövid írás, amely azok számára, akik csak a címet látták, rendkívül manipulatív és megtévesztő. Egy éppen futó népszavazás idején leírni, hogy megbukott a népszavazás, nehezen tekinthető véletlennek. A cikkből persze azok számára, akik vették a fáradságot, és cikket végigolvasták, kiderülhetett, hogy egy tíz évvel korábbi, Bia és Torbágy szétválása kapcsán kezdeményezett népszavazás bukott meg.

2021. februári lap:

Bertók T. László írása BuBa témában. Ez az eddigi legterjedelmesebb cikk, az írót a város vezetése kérte fel, hogy külső szemmel írjon a pillanatnyi helyzetről és az odavezető útról. Ez az első írás, melynek kapcsán egyesületünk bármelyik tagját megkérdezték és mintegy 10% terjedelemben (előzetes jóváhagyás után) megjelent a véleményünk egy része.

2021. márciusi lap:

Biztonságot hoz a BUBA Biatorbágyra címmel újból BiKö írásával találkozhatunk, melyben a polgármester véleménye jelenik meg, miszerint mindenki megnyugodhat, ez az út a helyieknek épül, biztonságos lesz és emiatt még át is tervezik! Az állítás három tényéből csak kettő hamis.

  1. A BUBA az Eurovelo 14-es nemzetközi kerékpársztráda része, ilyen módon a feladata nem csupán Budapest Balatonnal történő összekötése, hanem a nemzetközi kerékpáros forgalom Magyarországon történő átvezetése. Ez minden, csak nem helyi érdek.
  2. A biztonságos voltát 18 pontban kérdőjelezte meg a tiltakozók nyomására még a polgármester megrendelésére történt közlekedésbiztonsági audit is.

 

2021. június-júliusi lap:

Nagyobb a füstje, mint a lángja címmel jelenik meg B.L írása, mely önmagában jól megfogalmazza, hogy miért hibás a BuBa tervezett nyomvonalán a két oldalú kerékpársáv létrehozása, azonban sajnos a kiindulópontja nem felel meg a valóságnak. Dobi János és jómagam semmilyen kerékpárutat nem akartunk és nem is akarunk építtetni a lakosság akarata ellenében a főúton! Mi egy tanulmánytervet szerettünk volna végre látni és láttatni arról, hogy egyáltalán elviekben megvalósítható-e nekünk biatorbágyiaknak – és nem a többezer turistának – egy mindenki számára megfelelő, irányhelyes közlekedési lehetőség a nyomvonalon! A kérést a képviselő-testület támogatta és tanulmányterv az önkormányzat oldalán megtekinthető, de a kerékpársztrádához (BuBa, Eurovelo 14) és az ezzel kapcsolatos állami beruházáshoz semmi köze nincs.

Az elkészült terveket szerettük volna véleményeztetni a lakossággal, azonban a főszerkesztő szintén elzárkózott attól, hogy ezzel kapcsolatos írásunkat megjelentesse az újságban.

2021. augusztusi lap:

A nem épülő BuBa margójára címmel ismét Mester László írása jelenik meg, melyben kéri, hogy véleményezzék a lakosok az előző lapszámban 2 oldalon keresztül meghamisított és lejáratott tervet, ezzel tovább befolyásolva az olvasókat.

2021. októberi lap:

Hova tova, te tétova BuBa címmel Mester László ismerteti a népszavazás miatt meg nem épülő kerékpárút belterületi ideiglenes nyomvonalának lehetőségeit és tájékoztatja az olvasókat, hogy a képviselő-testület városi konzultáció mellett döntött, bevonva a lakosságot a kiválasztásba. Sajnos ismét hatalmas félrevezetéssel indul a cikk, hiszen úgy állítja be a nyomvonalat és a tervet, mintha azt a helyi Biatorbágyi Tájvédő Kör és a Biatorbágy Természetbarát és Kerékpáros Egyesület (BIKE) támogatta volna. Ezzel szemben mindkét egyesület nyilvánosan és többször is közzétette valódi véleményét!

2021. novemberi lap:

Ideiglenes, de melyik? címmel BiKö kéri a lakosságot, hogy töltse ki az ideiglenes nyomvonallal kapcsolatos konzultációt. A testület három ideiglenes nyomvonal megkérdezéséről döntött. Ehhez képest ez az egyébként jószándékúnak indult kérdőív is végül a BUBA végleges főúti nyomvonalának propagandaanyagává silányult.

2021. decemberi lap:

Dióhéjban a városi konzultációról jelenik meg összefoglaló eMeL-től a témában, mely valóban annyira rövid, hogy kifelejtődik belőle néhány érdekes adat: a kitöltők 85 %-a ismeri a népszavazást és el is menne rá, de csak a 35%-a támogatna egy olyan megoldást, ami az eredeti tervekben szerepel!

2022. januári lap:

Erre tekerj ideiglenesen írásában B.K. tájékoztatja az olvasókat, az ideiglenes BuBa nyomvonalról. Sajnos az csak utólag derült ki, hogy hiába a városi konzultáció, azért ott is lesz ideiglenes nyomvonal, ahol a lakók nem akarták. Ennyit érnek az önkormányzat konzultációi.

2022. februári lap:

Hálózat épül! címmel jelenik meg cikk arról, hogy milyen jó minden városnak és helyi vállalkozónak, ha a BuBa keresztülmegy a településen. A fókuszba a vállalkozók által elérhető extra profit került és természetesen nem a helyi érdekek.

2022. márciusi lap:

BuBa – Népszavazás lesz írásában Mester László tájékoztatja az olvasókat – kivételesen semmi negatív megjegyzés az írásban – hogy a népszavazás végre kiírható lesz, és várhatóan június 18. és július 3. között kerül megtartásra

Összesítve a tények:

Az elmúlt másfél évben megjelent 16 Körképből 14 lapszámban jelentek meg különböző írások a BuBa és a népszavazás témában direkt és indirekt említéssel. Ebből 11 esetben az újság tulajdonosi köre vagy városvezetés tagja publikált, kétszer egy általuk megbízott hivatásos újságíró és egy alkalommal egy talán függetlennek nevezhető személy.

A mi véleményünket az üggyel kapcsolatban Bertók úron kívül nem kérdezték meg, sem a Körképtől, sem a helyi Völgyhíd Televíziótól nem kerestek meg minket, hogy nyilatkozzunk, vagy kommentáljuk a másik fél nyilatkozatát.

2020. november 7-én kezdtük el az egyeztetést az újság főszerkesztőjével, hogy megjelenhessen egy írásunk a lapban. Reagálni szerettünk volna a véleményünk szerint egyértelműen egyoldalú, sokszor valótlanságokat tartalmazó írásokra. A levelezésben végig informálisan be volt csatolva „másolatban” Mester László, a korábbi cikkek szerzője, a város kommunikációs tanácsadója. 2021. február 8-án zárult az egyeztetés, melynek következménye, hogy írásunkat ugyan nem volt hajlandó megjelentetni a lap, de azt kiadta egy harmadik félnek.

Ezt követően levélben megkerestük a Körkép című kiadványt megjelentető, 100%-ban Biatorbágy város tulajdonában álló Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, több kérdést tettünk fel neki, aki hozzájárult a válaszainak közzétételéhez:

„Kedves Gyula!

Türelmedet köszönve, kérésednek megfelelően, küldöm az általad feltett kérdésekre a válaszokat.

  1. A Média Kft. költségvetési anyagai és az elérhető szervezeti ábra alapján valóban az újságnak egy főszerkesztője van. Szerkesztőségen egy flexibilis csapatot értünk, ami azt jelenti, hogy egy-egy kollégám (és jó magam is) több munkakörben látunk el feladatot a Média Kft-nél (egy bérért!). Vagyis a szerkesztőségünknek állandóan változó összetétele van. Király Ferenc főszerkesztő az egyetlen, állandó tag. Jelenleg 4-5 munkatárs dolgozik alkalmanként szerkesztőként.

  2. Etikátlannak tartom-e harmadik félnek a megjelenése előtt harmadik (nem szerkesztőségi) félnek kiadni a cikket? Amennyiben ilyen előfordul, azt annak tartom, azonban tudomásom szerint ilyen nálunk nem történt. Király Ferenc nem adta ki harmadik félnek a szóban forgó cikket.

  3. A lap tartalmait az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, az egyházak, a civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek állítják elő. A szerkesztői elv; Biatorbágy város hétköznapjait befolyásoló döntések, programok, események, információk közreadása. A hozzánk beérkezett anyagok valóban lektorálásra kerülnek, és sok esetben „cikkesítésen” esnek át (az író teljes bevonásával történő nyelvtani, szerkezeti korrektúra). Illetve az időszakos ünnepek és tartalom eloszlás tükrében dől el, az éppen aktuális szám tartalma. Úgy látom, a szóban forgó cikk egy politikai csatározás központi témájává vált, és mivel a Média Kft. törekszik a politikai függetlenség megtartására ezáltal nem tartozik a Média Kft. hatáskörébe ennek elbírálása.

  4. Figyelembe véve, hogy milyen könnyedén válhatnak a közérdekű információk politikai csatározás színterévé, a továbbiakban még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni arra, hogy több szemszögből mutassuk be a köz érdekeire számot adó témákat.”

Ez alapján ügyvezető asszony is etikátlannak tartja a cikk harmadik félnek való kiadását, bár mint ő is írja, nem a kft. munkatársai adták azt ki. A levelezésben – mint korábban is írtuk – végig benne volt a város kommunikációs tanácsadója.

Ügyvezető asszony szerint is ez egy politikai kérdéssé vált a városunkban, azonban furcsa, hogy csak akkor lett politika, amikor reagálni akartunk a megjelent valótlanságokra, eltorzított információkra.

Bízunk benne, hogy legalább a 4-es pontban ígértek működni fognak a jövőben, és nem csak szeretnének, hanem valóban nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy több szemszögből mutassák be a köz érdekeire számot adó témákat. Ehhez határozottan javasoljuk, hogy kérdezzék meg azokat is, akik nem teljesen értenek egyet a városvezetéssel, mert ennek hiányában ez nehéz lesz!

Egy ilyen kérdés a június 26-i népszavazás is, ahol városunk történetében először a teljes lakosság véleményét kérjük ki egy témában.

IGEN, a népszavazással őrizzük meg az élhető Biatorbágyot!

 

Lóth Gyula
Szövetség Biatorbágyért Egyesület, önkormányzati képviselő
a népszavazás egyik kezdeményezője

Megosztás