BiaBuba

NÉPSZAVAZÁS
2022.06.26.

Megosztás

BuBa és a biztonságos közlekedés

A Szabadság utca – Nagy utca nyomvonalra tervezett Budapest-Balaton kerékpárút kapcsán felmerült számtalan aggályok sorából látványosan emelkedik ki a biztonság kérdése.A kerékpáros és gyalogos (!) közlekedés, vagy a kerékpárúttal szomszédos ingatlanok megközelíthetősége nyilvánvalóan nem volt elsődleges tervezési szempont, másrészt a megtervezett nyomvonal számos pontján találhatunk olyan baleseti gócpontokat, melyek kezelésére nem ad műszaki megoldást a jelenlegi terv.

Fontos tudnunk, hogy a tervezett Budapest-Balaton kerékpárút az Európát nyugatról keleti irányba átszelő EuroVelo 14 jelű nemzetközi kerékpárút része, melyen a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség véleménye szerint várhatóan 400.000 kerékpáros fog tekerni évente, ami átlagosan közelítőleg 1.100 kerékpárost jelent minden nap. Figyelembe véve a kerékpáros turizmus szezonalitását, kijelenthetjük, hogy a késő tavasztól kora őszig tartó időszakban több ezer kerékpáros megjelenése várható a Budapest-Balaton kerékpárúton – naponta!

Aggályos tervezés

Az ilyen mértékű tömegturizmus kezelése akkor sem egyszerű feladat, ha a kerékpárutakra vonatkozó műszaki előírásokat és jogszabályokat maradéktalanul követnék, de erre a tervezés során még csak kísérletet sem tettek.

A BuBa tervezésének két legfontosabb feltételezett szempontja (1.: vezessen át a Viadukton, mert ez a Balatonig tartó útvonal legnagyobb látványossága; 2.: vezessen át a Szabadság utca – Nagy utca nyomvonalon, mert így állami forrásokból újulhat meg városunk két legforgalmasabb utcája) felülírta a műszaki realitás szabályait. Így muszáj volt olyan megoldásokat alkalmazni, melyek a tervasztalon nagy nehézségek árán (általában a szabványok és műszaki előírások mellőzésével) beleszuszakolhatók a tervbe, a valóságban viszont biztosan konfliktus, rosszabb esetben baleseti gócpontként épülnek meg.

Jellemzően a Szabadság utca – Nagy utca nyomvonal hosszának majdnem felén felmentést kellett kérni az előírások alól, mert különben nem fért volna el a tervezett kerékpárút. Ezen felmentések a biztonságos és balesetmentes közlekedés kárára történtek. A baleseti kockázattal terhelt nyomvonal-szakaszok sorából kiemelkednek a következők (nem teljes felsorolás):

  • Az egész Szabadság utca – Nagy utca nyomvonalat érinti a kerékpárúttal szomszédos magáningatlanok kapubejáróinak és a kerékpárút keresztezésének problémája, melyre jelenleg nincs műszaki megoldás, bizonyosan konfliktus és baleseti forrás.
  • A József Attila utca – Széchenyi utca közötti szakaszon az útvonal meredeksége jelentősen meghaladja az 5%-ot, mely esetre a szabvány (Útügyi Műszaki Előírás (ÚT 2-1.203) 8.7 táblázata) szélesség módosítást ír elő – +0,5 m, tehát ezen a szakaszon legalább 3,5 m szélesnek kellene lennie a kerékpárútnak. Ezzel szemben csupán 2,0 m szélességben fog megépülni! Könnyen belátható, hogy a lefele haladók nagy sebességgel tudnak itt közlekedni (akár 30-40 km/h sebesség sem rendkívüli), míg a felfele haladók részben nagyon lassan (5-7 km/h), részben pedig kerékpárjukat tolva (!) tudnak csak közlekedni. A szabvány szélesítést kér, mert a kerékpárját toló gyalogos sokkal szélesebb, mint a kerékpáros vagy egy gyalogos. Ez a szélesítés itt nagyságrendileg 300 méter hosszú szakaszon nem valósul meg.
  • Halmozottan problémás helyek a IV. számú Háziorvos Rendelő előtti és a Kolozsvári utcával szemközti autóbuszmegállók. Ezeken a helyeken a gyalogos- és kerékpáros forgalom, valamint az tömegközlekedés utazói az esetenként két méter szélességet el sem érő járda-kerékpárút-buszmegállót kénytelenek használni – bizonyosan rengeteg problémás helyzetnek lesznek részesei az itt közlekedők
  • A Szentháromság tér – Nagy utca csatlakozása a tervezett nyomvonal talán legnagyobb problémája. A meglévő körforgalmat akár jobbról (Szent István utca), akár balról (Szabadság utca, Nagy utca) kerüljük, keresztezni kell a legforgalmasabb útjainkat. Ezen felül található itt cukrászda, élelmiszerbolt, hentes, templom, és néhány iskola is, bizonyosan nagyon nehézkes lenne itt a haladás akár kerékpárral, akár gyalogosan.
  • Az érintett útszakaszon az amúgy is kevés parkolóhely fele megszűnik, megnehezítve ezáltal az üzletek, közintézmények, lakóingatlanok jelenleg sem egyszerű megközelítését.

 

Ez minden biatorbágyit érint

A fenti kiragadott példákból is látható, hogy a tervezett nyomvonal rengeteg problémát okoz, valószínűleg olyanokat is, melyekre eddig senki sem gondolt. Ezért is fontos, hogy tudjuk: a Budapest Balaton kerékpárút minden biatorbágyi problémája! Nem csak Szabadság utca, Nagy utca lakóinak élete nehezedik meg (sok esetben lehetetlenül el), hanem mindenkié, aki közlekedik az említett utcákban. Továbbá minden környékbeli utca problémája is, mivel a Szabadság utcai forgalom részben vagy egészben átterelődhet más utcákba is.

Mindenkit arra biztatok, hogy 2022. június 26-án éljen törvény adta jogával és vegyen részt a népszavazáson – az „IGEN” -ek győzelme esetén pedig van jó válaszunk a „Hová BuBa?” kérdésre is!

IGEN, a népszavazással őrizzük meg az élhető Biatorbágyot!

 

Szőllősi László
Okleveles közlekedés építő mérnök / Okleveles közlekedés építő szakmérnök
és
Csepregi Miklós
Szövetség Biatorbágyért Egyesület és Biatorbágy Város Képviselőtestületének tagja
A népszavazás egyik kezdeményezője

Megosztás