BiaBuba

NÉPSZAVAZÁS
2022.06.26.

Megosztás

Legyen élhetőbb Biatorbágy!

Városunk lakossága folyamatosan gyarapodik, egyre több óvodára, iskolára van szükség, emiatt is növekszik a forgalom főútvonalainkon és a menekülőutakat biztosító mellékutcákban. Nemcsak gépjárművekből lett több, hanem gyalogosokból és kerékpárosból is.

Kerékpárútfejlesztés lehetőségét kínálta Biatorbágy számára a Budapest-Balaton kerékpárút, ami egy turisztikai célú fejlesztés, nálunk térségi kerékpárforgalmi főhálózati elemként lehetőséget kíván biztosítani nagy mennyiségű kerékpárosforgalom lebonyolítására. Ez azt jelenti, hogy a Szabadság út jelenlegi kerékpárosforgalmát a MAKETUSZ becslései szerint átlagosan 10 szeresen, alkalmanként pedig ennél jóval nagyobb mértékben múlhatná felül az áthaladó bringások száma.

Nagyon fontos figyelembe venni a Biatorbágyon átvezető kerékpárosfőútvonal nyomvonalának kijelölésekor, hogy milyen, az itt lakókat érintő változásokra számíthatunk akkor, ha a város most is zsúfolt főútvonalait jelöljük ki a BuBa számára.

Legyen és maradjon is élhető Biatorbágy!

Kiemelt célnak kell lennie, hogy javuljon a város élhetősége, ne pedig romoljon a beruházás elkészülte után, hiszen jogosan várják el az itt lakók, hogy a megváltozott helyzethez igazodó, a város életminőségét javító beruházások készüljenek. Amitől jobb lesz itt élni, vagyis nem csak autót vezetni, hanem biztonságosan sétálni a város kulturáltan kialakított főbb útjain. Ahonnan nem hiányozhatnak fák, vállalható az utcakép, nem lehetetlenülnek el vállalkozások.

A megismert tervek alapján védett fák tűnnének el a valóban „helyben” pótlás lehetősége nélkül, több meglévő egészséges fát veszélyeztetne a kerékpárút, bizonyos szakaszokon a fák ültetésének lehetősége is kiszorulna az utcaképből. Pont a gyalogosok által legintenzívebben használt járdaszakaszokon, buszmegállókban, templom előtt kényszerülne közös haladásra a bóklászó gyalogos és az igyekvő kerékpáros. A konfliktusok gyakorisága a forgalommal együtt növekedni fog, nem pedig csökkenni, ahogy egy élhetőbb városban ezt látni szeretnénk.

élhető Biatorbágy

Az, hogy a BuBa esetleg nem a Szabadság út-Nagy utca nyomvonalon valósul meg, egyáltalán nem zárja ki, hogy Biatorbágy helyi érdekeket szolgáló kerékpáros hálózata tovább fejlődjön, hogy a Szabadság út elkerülhetetlen felújítása kerékpározást segítő módon legyen megoldva.

IGEN, a népszavazással őrizzük meg az élhető Biatorbágyot!

 

Tüske Emil
Biatorbágyi Tájvédő Kör
elnök

Megosztás