BiaBuba

NÉPSZAVAZÁS
2022.06.26.

Megosztás

Nem a BUBA! Helyi érdekű tanulmányterv a főút hivatásforgalmi kerékpározhatóságára

2021. január 27-én jelent meg az a polgármesteri döntés, ami felkérte a Tandem Mérnökiroda Kft-t, hogy a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalra készítsen egy, a hivatásforgalmi (egyszerűbben fogalmazva helyi használatú) kerékpározás megoldására vonatkozó, „alternatív” kerékpárút tanulmánytervet. A BUBA-hoz ennek a tanulmánytervnek semmi köze nincs!

Bár a határozat tartalmazta, hogy ezt az „aláírásgyűjtést kezdeményezők képviseletében Dobi János és ugyanezen nyomvonal ügyben népszavazást kezdeményező Szövetség Biatorbágyért Egyesület képviselőcsoportjának tagjaként Lóth Gyula” kérte, ez a tanulmányterv elviekben, és műszaki szempontból sem alkalmas egy BUBA-hoz hasonló nemzetközi kerékpársztráda számára. Ennek a tanulmánytervnek kizárólag egy helyi érdekű kerékpárút hálózathoz lehetne bármi köze.

A határozatban és később a helyi újságban megjelent több cikkben is igyekeznek úgy beállítani ezt a tervezést, mintha ugyanazt szerettük volna megvalósítani, mint ami ellen tiltakoztunk. Ezzel a tiltakozást értelmetlennek és politikai tartalmúnak igyekeztek feltüntetni.

Már a döntést előkészítő anyag sem a teljes valóságot tartalmazta, a mai napig látni a város honlapján, hogy egy javított változat is felkerült. Fontosnak tartom, hogy megmutassuk a valóságot és annak előzményeit.

Előzmények – a BUBA ügye átmenetileg megfeneklett

2020. végén Révész Máriusz (aktív Magyarországért felelős kormánybiztos) komolyabban elkezdett foglalkozni a BuBa biatorbágyi kérdésével, és az ő támogatásával elindult a patakparti tervezés. Ennek kettős célja volt:

  1. amennyiben a népszavazáson a lakosság elutasítja a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalat, úgy legyen azonnal másik lehetőség;
  2. amennyiben megépül a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalon a BuBa, úgy legyen egy a várost elkerülő tehermentesítő út, aminek a megépítése majd egyszer a jövőben talán megtörténhet.

Ugyanekkor országosan bevezették a rendkívüli jogrend keretében a népszavazási eljárások felfüggesztését – beláthatatlan távlatba került annak megtartása. Ne teljen haszontalanul az idő, lássuk, egyáltalán elviekben megvalósítható-e nekünk, biatorbágyiaknak egy normális, irányhelyes közlekedési lehetőség a főúton.

Dobi Jánossal ekkor kerestük fel a város polgármesterét és mintegy egy órán keresztül egyeztettünk a lehetőségekről, melyet írásban is megerősítettem neki:

„Tisztelt Polgármester úr! Kedves István!

Mint mindenki előtt ismert, a BuBa jelenleg tervezett belterületi szakasza ellen több képviselőtársammal népszavazási kezdeményezéssel éltünk, melyet a járványügyi helyzet után lehet véglegesíteni és kiírni. Amennyiben (reményeim szerint) a népszavazás érvényes lesz és az „Igen” válasz kap támogatást, úgy a BuBa nem mehet ezen az útvonalon.

Mivel nem célunk egy EU kerékpáros hálózat létrejöttének megakadályozása, én lehetőséget látok arra, hogy akár Révész Máriusz által is támogatott elkerülő úton valósuljon meg a BuBa, amennyiben azt a tervezők, a lakosság és a szakmai szervezetek is megfelelőnek találják erre. Elméletileg ennek a megvizsgálására a kormánybiztos úr ígéretet tett, ahogyan a tervezés költségeit is vállalja az állam.

Kérdésként fennmarad, hogy az általad sokszor emlegetett és valóban fontos hivatásszerű kerékpározás megvalósítható-e a Szabadság út – Nagy utca vonalán. Te a BuBa-val tervezted megoldani, én erre a területet alkalmatlannak látom, azonban amennyiben nem itt vezet a BuBa, úgy érdemes lenne megvizsgálni egy olyan kerékpárút lehetőségét, mely megfelel az alábbi kritériumoknak:

  • helyi léptékű, hivatásszerű, nem EU-s mértékű
  • környezet és városi arculatkímélő
  • kétoldali, irányhelyes, de nem a közúthoz csatlakozó
  • a Kerékpárosklub és a BIKE által is javasolt megoldásokhoz hasonló

Bízom benne, hogy egy ilyen előzetes tervezés (nevezzük tanulmánytervnek) költségeit tudja vállalni a városunk és legalább a lehetőséget meg tudjuk nézni.

Személy szerint javaslom a tervezés megrendelését.”

Fenti levelem nyilvános lett azóta, hiszen a város honlapjára felkerült döntéselőkészítő anyag is tartalmazza – hozzáteszem a képviselő-testület többsége is támogatta.

A tanulmányterv elkészült, de hasonlóan az eredeti tervhez ez sem tudta a problémákat megoldani. A nyomvonalon olyan adottságokkal szembesülnek a tervezők, amik óriási kompromisszumokat igényelnének, ezeket viszont nem szabad vállalni. Véleményem szerint ezek olyan mértékűek, hogy nyugodt szívvel kijelenthető, hogy a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalon nem szabad kerékpárutat építeni.

Azóta belátom, hogy naiv és hibás gondolat volt részemről bízni abban, hogy a város polgármestere, ha szembesül azzal, hogy még egy kisebb léptékű beruházás sem valósulhat meg a területen, elgondolkodik annak a lehetőségén, hogy lemond az általa támogatott nyomvonalról.

IGEN, a népszavazással őrizzük meg az élhető Biatorbágyot!

 

Lóth Gyula
Szövetség Biatorbágyért Egyesület, önkormányzati képviselő,
a népszavazás egyik kezdeményezője

Megosztás