BiaBuba

NÉPSZAVAZÁS
2022.06.26.

Megosztás

Törvényességi keretek között

Mielőtt részleteznénk, hogy a Szövetség Biatorbágyért Egyesületnek (SZBE) mi a szerepe a most kiírásra kerülő, Budapest-Balaton kerékpárúttal (BuBa) kapcsolatos népszavazásban, fontos, hogy egy kicsit visszatekintsünk a múltba.

Maga a BuBa helyi történetének kezdete a 2013-as évre tehető, de a komolyabb tartalmú és hangvételű kérdésekben a biatorbágyi városvezetés 2015. áprilisa óta hozta meg határozatait a tervezett útvonallal kapcsolatban, bizottsági és képviselő testületi körökben.

A 2014-es önkormányzati választások után Barabás József, Lóth Gyula és jómagam képviseltük az SZBE-t a képviselő-testületben. Sok esetben volt tapasztalható, hogy az SZBE képviselői nem kapták meg időben az előterjesztéseket (nem csak ebben a témában) és több alkalommal volt érezhető, hogy nem teljesen egyenes a kommunikáció, nem csak az „ellenzéki” képviselők, de a biatorbágyi lakosság számára sem.

2017. augusztus 10-én egy rendkívüli ülés keretein belül szavazott a képviselő testület a jelenlegi nyomvonalról és annak tervéről. Az ülést követően több csatornán is érkeztek hozzánk észrevételek. Ezek leginkább arra hívták fel a figyelmünket, hogy a döntéshozatalt megelőzően be kellett volna vonnunk a véleményezési fázisba civileket, helyi civilszervezeteket és egyesületeket. Ez volt az a pont, amikor más szempontok alapján kezdtük el kezelni a BuBa témát. Ettől a ponttól kezdve folytattunk többkörös egyeztetéseket helyi érdekeltségű szervezetekkel és a lakossággal egyaránt.

A 2018. szeptember 27-i rendes testületi ülésen, a „Budapest-Balaton kerékpáros útvonal terveiről” szóló napirendnél hangot adtunk az elégedetlenségünknek. Már akkor meglepő volt tapasztalni azt is, hogy az akkori alpolgármester, Szakadáti László sem ért már egyet az elfogadott nyomvonallal.

Hittünk abban, hogy sosem késő cselekedni és egy tervezési fázisban még mindig lehet min változtatni, ezért a 2019-es önkormányzati választásokra összeálló SZBE képviselőjelöltek az alábbi kampányelemet emelték be választási programjukba: „Támogatjuk a Budapest – Balaton (BUBA) kerékpárút megépítését, de szorgalmazzuk a tervezett nyomvonal azonnali felülvizsgálatát a biatorbágyi emberek, illetve a helyi és országos kerékpáros egyesületek bevonásával.”.

A választásokat követően 5 képviselővel kerültünk be a képviselő-testületbe és két újabb, külsős bizottsági tagot delegálhattunk a bizottságokba. Így korábbi hármasunkhoz csatlakozott Csepregi Miklós, Horváth András, Radnai Péter és Ulicza Máté.

Akkor legyen BuBa népszavazás!

Felismerve a népszavazás kezdeményezéséről szóló törvény (2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) adta lehetőségeinket, Barabás József, Csepregi Miklós, Horváth András, Lóth Gyula és jómagam 2020. augusztus 13-án népszavazási kezdeményezést nyújtottunk be a helyi választási bizottsághoz. A helyi választási bizottság első körben elutasította a kezdeményezést, ugyanis arra hivatkozott, hogy maga a BuBa nem helyi ügy. Ezt követően fellebbezéssel éltünk, mely fellebbezésnek a kúria helyt adott, ugyanis a biatorbágyi képviselő-testület által meghozott határozatok kellően megalapozták a helyi érdekeltséget.

A népszavazási kezdeményezésünket nem csupán azért indítottuk útjára, hogy a lakossági tiltakozásban csoportosulók érdekeit képviseljük, hanem azért is, hogy egy ekkora horderejű kérdésben a teljes lakosság hozhassa meg a döntést.

Véleményem szerint nem dönthet ebben a témában 12 képviselő, nem dönthet erről olyan állami-gazdasági szerv, akinek csak a nyomvonal megépítése a cél.

Ezt a döntést nekünk, biatorbágyiaknak, együtt kell meghoznunk!

Legyen szó közvetlen vagy közvetett érintettségről a nyomvonal kapcsán, itt igenis mindenkinek a véleménye számít. Erre a legjobb lehetőség az, hogy minél többen részt vegyünk a népszavazáson és a szavazófülkékben józan belátásunk alapján döntsünk az alábbi kérdésben:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Budapest – Balaton kerékpárút Biatorbágy belterületi szakasza ne a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalon kerüljön kiépítésre?”

IGEN, én egyetértek vele. Hogy miért? Mert igenis létezik jobb megoldás!

IGEN, én ott leszek és szavazni fogok. Hogy miért? Mert továbbra is szívügyem Biatorbágy!

IGEN, a népszavazással őrizzük meg az élhető Biatorbágyot!

 

Bodorkos Ádám
Szövetség Biatorbágyért Egyesület, önkormányzati képviselő
a népszavazás egyik kezdeményezője

Megosztás